Korpset øver på Sørborgen skole på torsdager.

Øvingstider:

- AK: 17.30-18.15, oppmøte 17.15

 

- JK: 18.30-20, oppmøte 18.15.

 

- HK: 17.45-20, oppmøte 17.30.

 

Her finner du informasjon om det som skjer på torsdager.
- Foreldrekaffelister,
- Foreldre/styrevaktlister
- Oppgaver for foreldrevakt