Kalender

Juni 2019


Forrige   Neste

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
27
28
29
30
Kristi Himmelfartsdag

Aspirantkorps øvelse (AK) (Avlyst)

Hovedkorpsøvelse (HK) (Avlyst)

Juniorkorps øvelse (Avlyst)
31
Kristi Himmelfartsdag
1
2
3
4
5
6
Tøffe Tørk utlevering

Aspirantkorps øvelse (AK)

Hovedkorpsøvelse (HK)

Juniorkorps øvelse
7
Unionsoppløsningen
8
Pinseaften

Unionsoppløsningen
9
Første pinsedag

Pinseaften
10
Andre pinsedag

Første pinsedag
11
Andre pinsedag
12
13
Aspirantkorps øvelse (AK)

Hovedkorpsøvelse (HK)

Juniorkorps øvelse
14
15
16
17
18
19
20
Aspirantkorps øvelse (AK)

Hovedkorpsøvelse (HK)

Juniorkorps øvelse

Styremøte
21
22
23
24
Korpstur til Bornholm
25
Korpstur til Bornholm
26
Korpstur til Bornholm
27
Korpstur til Bornholm
28
Korpstur til Bornholm
29
Korpstur til Bornholm
30

Juniorkorps øvelse (Avlyst) – 30. mai 2019

Tid: 15:45 – 17:00
Deltakere: Avdeling: Juniorkorps 1, Avdeling: Juniorkorps 2
Sted: Sørborgen Skole

Hovedkorpsøvelse (HK) (Avlyst) – 30. mai 2019

Tid: 15:45 – 18:15
Deltakere: Avdeling: Hovedkorps
Sted: Sørborgen Skole

Aspirantkorps øvelse (AK) (Avlyst) – 30. mai 2019

Tid: 15:45 – 17:00
Deltakere: Avdeling: Aspirantkorps
Sted: Sørborgen Skole

Kristi Himmelfartsdag – 30. mai 2019 - 31. mai 2019

Juniorkorps øvelse – 06. juni 2019

Tid: 15:45 – 17:00
Deltakere: Avdeling: Juniorkorps 1, Avdeling: Juniorkorps 2
Sted: Sørborgen Skole

Hovedkorpsøvelse (HK) – 06. juni 2019

Tid: 15:45 – 18:15
Deltakere: Avdeling: Hovedkorps
Sted: Sørborgen Skole
Beskrivelse: Oppmøte før øvelse er 17.30.<br>Klar til spilling på plass til 1745.

Aspirantkorps øvelse (AK) – 06. juni 2019

Tid: 15:45 – 17:00
Deltakere: Avdeling: Aspirantkorps
Sted: Sørborgen Skole

Tøffe Tørk utlevering – 06. juni 2019

Tid: 15:00 – 17:00
Beskrivelse: alle aktiviteter utenom faste øvingstider (disse står i terminliste).

Unionsoppløsningen – 07. juni 2019 - 08. juni 2019

Pinseaften – 08. juni 2019 - 09. juni 2019

Første pinsedag – 09. juni 2019 - 10. juni 2019

Andre pinsedag – 10. juni 2019 - 11. juni 2019

Juniorkorps øvelse – 13. juni 2019

Tid: 15:45 – 17:00
Deltakere: Avdeling: Juniorkorps 1, Avdeling: Juniorkorps 2
Sted: Sørborgen Skole

Hovedkorpsøvelse (HK) – 13. juni 2019

Tid: 15:45 – 18:15
Deltakere: Avdeling: Hovedkorps
Sted: Sørborgen Skole

Aspirantkorps øvelse (AK) – 13. juni 2019

Tid: 15:45 – 17:00
Deltakere: Avdeling: Aspirantkorps
Sted: Sørborgen Skole

Styremøte – 20. juni 2019

Tid: 18:30 – 20:30
Sted: Sørborgen Skole

Juniorkorps øvelse – 20. juni 2019

Tid: 15:45 – 17:00
Deltakere: Avdeling: Juniorkorps 1, Avdeling: Juniorkorps 2
Sted: Sørborgen Skole

Hovedkorpsøvelse (HK) – 20. juni 2019

Tid: 15:45 – 18:15
Deltakere: Avdeling: Hovedkorps
Sted: Sørborgen Skole

Aspirantkorps øvelse (AK) – 20. juni 2019

Tid: 15:45 – 17:00
Deltakere: Avdeling: Aspirantkorps
Sted: Sørborgen Skole

Korpstur til Bornholm – 24. juni 2019 - 29. juni 2019

Beskrivelse: alle aktiviteter utenom faste øvingstider (disse står i terminliste).