Kalender

Mai 2018


Forrige   Neste

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
30
1
Arbeidernes dag
2
Arbeidernes dag
3
Aspirantkorps øvelse (AK)

Hovedkorpsøvelse (HK)

Juniorkorps 1 øvelse (JK1)
4
5
6
7
8
Frigjøringsdag 1945

Hovedkorpsøvelse (HK)
9
Frigjøringsdag 1945
10
Aspirantkorps øvelse (AK)

Kristi Himmelfartsdag
11
Kristi Himmelfartsdag
12
13
14
15
16
17
Grunnlovsdag

Tradisjonell feiring (AK)

Tradisjonell feiring (HK)

Tradisjonell feiring (JK)
18
Grunnlovsdag
19
Pinseaften
20
Første pinsedag

Pinseaften
21
Andre pinsedag

Første pinsedag
22
Andre pinsedag
23
24
Aspirantkorps øvelse (AK)

Hovedkorpsøvelse (HK)

Juniorkorps 1 øvelse (JK1)
25
26
27
28
29
30
31
Aspirantkorps øvelse (AK)

Hovedkorpsøvelse (HK)

Juniorkorps 1 øvelse (JK1)

Styremøte
1
2
3

Arbeidernes dag – 01. mai 2018 - 02. mai 2018

Juniorkorps 1 øvelse (JK1) – 03. mai 2018

Tid: 15:45 – 17:00
Deltakere: Avdeling: Juniorkorps 1
Sted: Tanem skole (Tanem oppvekstsenter)

Hovedkorpsøvelse (HK) – 03. mai 2018

Tid: 15:45 – 18:00
Deltakere: Avdeling: Hovedkorps
Sted: Tanem skole (Tanem oppvekstsenter)
Beskrivelse: Øvelse med foreldrekaffe

Aspirantkorps øvelse (AK) – 03. mai 2018

Tid: 15:45 – 17:00
Deltakere: Avdeling: Aspirantkorps
Sted: Tanem skole (Tanem oppvekstsenter)

Hovedkorpsøvelse (HK) – 08. mai 2018

Tid: 15:45 – 18:00
Deltakere: Avdeling: Hovedkorps
Sted: Tanem skole (Tanem oppvekstsenter)
Beskrivelse: Flyttet øvelse pga helligdag torsdag

Frigjøringsdag 1945 – 08. mai 2018 - 09. mai 2018

Kristi Himmelfartsdag – 10. mai 2018 - 11. mai 2018

Aspirantkorps øvelse (AK) – 10. mai 2018

Tid: 15:45 – 17:00
Deltakere: Avdeling: Aspirantkorps
Sted: Tanem skole (Tanem oppvekstsenter)

Tradisjonell feiring (JK) – 17. mai 2018

Tid: 05:30 – 12:30
Deltakere: Avdeling: Juniorkorps 1
Beskrivelse: Tradisjonell feiring med morgenspilling, frokost på Rådhuset og Folketog til Klæbuhallen med påfølgende festkonsert.<br>Oppmøte Tanem Grendahus kl 07:30

Tradisjonell feiring (HK) – 17. mai 2018

Tid: 05:30 – 12:30
Deltakere: Avdeling: Hovedkorps
Beskrivelse: Tradisjonell feiring med morgenspilling, frokost på Rådhuset og Folketog til Klæbuhallen med påfølgende festkonsert.

Tradisjonell feiring (AK) – 17. mai 2018

Tid: 05:30 – 12:30
Deltakere: Avdeling: Aspirantkorps
Beskrivelse: Tradisjonell feiring med morgenspilling, frokost på Rådhuset og Folketog til Klæbuhallen med påfølgende festkonsert.<br>Oppmøte Tanem Grendahus kl 07:30

Grunnlovsdag – 17. mai 2018 - 18. mai 2018

Pinseaften – 19. mai 2018 - 20. mai 2018

Første pinsedag – 20. mai 2018 - 21. mai 2018

Andre pinsedag – 21. mai 2018 - 22. mai 2018

Juniorkorps 1 øvelse (JK1) – 24. mai 2018

Tid: 15:45 – 17:00
Deltakere: Avdeling: Juniorkorps 1
Sted: Tanem skole (Tanem oppvekstsenter)

Hovedkorpsøvelse (HK) – 24. mai 2018

Tid: 15:45 – 18:00
Deltakere: Avdeling: Hovedkorps
Sted: Tanem skole (Tanem oppvekstsenter)

Aspirantkorps øvelse (AK) – 24. mai 2018

Tid: 15:45 – 17:00
Deltakere: Avdeling: Aspirantkorps
Sted: Tanem skole (Tanem oppvekstsenter)

Styremøte – 31. mai 2018

Tid: 18:15 – 20:15
Sted: Tanem skole (Tanem oppvekstsenter)

Juniorkorps 1 øvelse (JK1) – 31. mai 2018

Tid: 15:45 – 17:00
Deltakere: Avdeling: Juniorkorps 1
Sted: Tanem skole (Tanem oppvekstsenter)

Hovedkorpsøvelse (HK) – 31. mai 2018

Tid: 15:45 – 18:00
Deltakere: Avdeling: Hovedkorps
Sted: Tanem skole (Tanem oppvekstsenter)

Aspirantkorps øvelse (AK) – 31. mai 2018

Tid: 15:45 – 17:00
Deltakere: Avdeling: Aspirantkorps
Sted: Tanem skole (Tanem oppvekstsenter)