Born 2 Play (NMF)

Korpset følger NMF sitt program for utvikling av korpset musikalsk og organisatorisk.
Les mer på NMF sine sider