Dirigenter informerer

Her vil du finne informasjon fra dirigentene som gjelder øvelser, opptredener, repertoar, kjøreplaner etc..

HK- torsdag 19.10:

  • Ungdgruppespilling Rådhuset- oppmøte 1715. Mer info.. ÅPNE vedlegg.
  • På øvelsen etterpå øver vi på «Concerto d`more», «The Swan», «On my own», og «In modo barocco». V.h. Svend Arne


Ak/JK- lørdag 18.11:
Lørdag 18.nov har kulturskolen elevkonsert på biblioteket kl 12- ca1220. Her stiller ak/jk med egne solister til minikonsert😀 Gi snarlig tilbakemelding til dirigenter Monica/ Marit på sms om dere vet at musikanten ikke kan stille!