Korpset øver på Sørborgen skole på torsdager kl 1745-2015.

Her finner du informasjon om det som skjer på torsdager.
- Foreldrekaffelister,
- Foreldre/styrevaktlister
- Oppgaver for foreldrevakt