Tanemsrevyen 2018

Publisert av Geir Arne Skogstad den 07.02.18. Oppdatert 24.09.18.
Info om Tanemsrevyen Mandag 12. februar (gjelder kun HK)
HK: Oppmmøte 1615, spilleklar for lydprøve 1630, bruke garderobe 3.
Antrekk: Mørk bukse og korpsgenser/Ormusjakke (evt annen mørk genser)
Revyen begynner kl 1730. Inngang kr 100 for foreldre som skal vær der.
På Tanemsrevyen spiller vi: «Pomp and circumstances» og «Music».

Vi trenger 5 voksne til å sjaue stoler og slagverkutstyr når korpset går av scenen til pause.
Vi regner med at korpset er ferdig med sin innsats ca kl 19.
OPPDATERING: korpset er ferdig til pausen. Bæring av stoler og trommeutstyr skjer i pausen.