Årsmøte 2018

Publisert av Geir Arne Skogstad den 13.02.18. Oppdatert 13.04.18.
Klæbu Skolemusikkorps Årsmøteinnkalling 2018

Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til ÅRSMØTE
Torsdag 8. Mars 2018.
KL. 19.15 (NB NY TID!) 
STED: Tanem skole


Saksliste:
1. Åpning
2. Navneopprop
3. Godkjenning av innkalling
4. Godkjenning av dagsorden/saksliste
5. Valg av møteleder
6. Valg av møtesekretær
7. Valg av protokollunderskrivere
8. Godkjenning av årsmelding
9. Godkjenning av revidert regnskap
10. Saker fremmet av KSMK’s styre og medlemmer
11. Budsjett 2017
12. Valg

Frist for å komme med saker til årsmøtet settes til 26. februar 2018. Årsmøtesaker kan leveres til styremedlemmer eller sendes på epost: leder@klabu-smk.no

Årsmøtepapirer
Resultatrapport regnskap
Balanserapport regnskap
Budsjettforslag 2018
Fullmaktskjema foresatte

VELKOMMEN
mvh Styret i KSMK